Loading...
Loading...
Loading...

L’Associació Ceramistes de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 1986. Des d’aleshores ha estat el vincle d’unió dels professionals de la ceràmica i ha treballat per potenciar i donar a conèixer la ceràmica catalana tant artística com comercial arreu de l’estat i a l’estranger. Actualment compta amb 370 socis vinculats a la ceràmica. Els seus objectius fonamentals eren i continuen sent:

– La divulgació i potenciació de la Ceràmica en totes les seves vessants, mitjançant exposicions, actes i fires adreçades al gran públic.

– La creació d’un àmbit de trobada, discussió, comunicació i intercanvi entre els ceramistes, potenciant i facilitant la mostra de la seva obra al públic.

– La formació permanent, la recerca i la transmissió d’informació entre els associats mitjançant cursos, conferències, dossiers, publicacions, etc.

– La relació amb altres entitats culturals arreu d’Espanya i del món, divulgant i fent d’intermediaris de la ceràmica que es fa avui dia a Europa.

Per tal de portar-los a terme, compta amb un local social amb sala d’exposicions, biblioteca, llibreria, secretaria, un butlletí i una revista semestral de ceràmica contemporània anomenada Terrart. És l’única publicació sobre aques tema editada en català.

A més a més, l’ACC amb les inauguracions de les exposicions i altres activitats (conferències, sortides, etc) brinda la possibilitat de conéixer altres ceramistes i d’estar permanentment relacionat en aquest món.

C/ Dr Dou nº 7 baixos 1ª 08001 Barcelona
Tel: 93 317 69 06
Email: acc@ceramistescat.org
Web: www.ceramistescat.org

Cristina Figarola

Eulàlia Oliver

Ángel Igual

Chisato Kuroki

Anna Aguayo

Barbutina

Carme Coma

Carme Riu

Cristina Guzman

Dolors Bosch

Esther Ramos

Elisa Arimany

Cristina Márquez

Emili Sempere

Escultura BCN

Barbaformosa

Jordi Marcet / Rosa Vila-Abadal

Cerámica Unai Cariñena

Taller de Ceràmica SOT

Xavier Bienvenido Mestre