Loading...
Loading...
Loading...

L’Associació d´Herbolaris Artesans de Catalunya té com a finalitat defensar i conservar el patrimoni cultural que suposa l’ofici d’herbolari artesà, com a l’hora incorporar nous coneixements i formes de fer aquest ofici.

És requisit indispensable per pertanyer a l’Associació tindre el carnet d’herbolari artesà. Per obtindre’l, els interessats s´han de posar en contacte amb ARTESANIA CATALUNYA, del Consori de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

Trinitat Sabatés Orobitg - Mestra artesana herbolària

CONTACTE: info@herbolarisartesans.cat

Carme Salvador Nuñez

Joan Anton Parés Bausa

Dolors Bosquet Auba

Joan Carles Rey Álvarez

Gemma Salvador Nuñez

Trinitat Sabatés Orobitg

Eva Martinez Álvarez

Rosa Merlo Domingo