Loading...
Loading...
Loading..."De vegades el vidre brilla

més que els diamants,
perquè té més a demostrar"

Terry Pratchett

"El taller és la llar de l'artesà,
expressió que cal entendre històricament
en el sentit literal."

Richard Sennett

“Per la seva obra es coneix l'artesà.”

Jean de la Fontaine

"Els tallers, avui com ahir, han estat i són
un factor de cohesió social
mitjançant rituals de treball."

Richard Sennett

Últimes publicacions