Loading...
Loading...
Loading...
Del_Foc_al_Vers.jpg

Del foc al vers

A: Associacions , Esdeveniments

“Del Foc al Vers”
Una exposició d'Eulàlia Sayrach i Feliu Formosa

“Ceramiquetones”
Una exposició d'Eulàlia Sayrach i Produccions impossibles

De l' 11 al 14 de març de 2023 a l'ACC

Associació Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7 baixos 1a 08001 Barcelona
Tel. 93 317 69 06