Loading...
Loading...
Loading...
forja_del_modernisme_enric_pla.jpg

Forja del Modernisme

A: Institucions , Formació

Forja artística per a professionals

Durada
: 45 hores
Horari: Dimarts, de 9 a 13 h
Dates: Del 21 de març al 13 de juny de 2023

Preu: 255,80 € (Es pagaran 50 euros en el moment de la inscripció i la resta de l’import abans de l’inici de curs). El material fungible va a càrrec de l’alumnat

Professor: Enric Pla Montferrer

Aprenentages
- Tècniques avançades de forja artística
- Restauració d’obres de forja del modernisme
- Realització d’obres de forja actuals
- Tècniques d’acabat final

Inscripcions

Escola d’Art de Vic
Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic
93 885 48 51 // eartvic@xtec.cat